มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน 69 ปี วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และสถาบันปรีดี พนมยงค์ กำหนดจัดงานครบรอบ 69 ปี วันสันติภาพไทย   ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557  ตั้งแต่เวลา  12.45 -17.00 น.    ณ   สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์  กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย   และห้องประชุมสัญญา  ธรรมศักดิ์  ตึกโดม ชั้นสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของขบวนการเสรีไทยที่ได้เสียสละในเหตุการณ์สงครามโลก ครั้งที่ 2  

education-pr

กิจกรรมภาคบ่าย  เริ่มตั้งแต่เวลา 12.45 น.  พิธีเปิดงานครบรอบ 69 ปี วันสันติภาพไทย  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หรือผู้แทน   จากนั้นพิธีวางช่อดอกไม้คารวะเสรีไทยและผู้เสียชีวิตระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2  ณ สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์  กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย  บริเวณข้างหอประชุมใหญ่   และในเวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสัญญา  ธรรมศักดิ์  ตึกโดม ชั้นสอง  จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “สันติประชาธรรม”  โดย โครงการเตรียมงาน 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์   ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “ขบวนการเสรีไทย กับการรักษาสันติภาพในประเทศไทย”  โดย พ.อ.ดร. สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ   ปิดท้ายด้วยการเสวนาวิชาการเรื่อง “ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเสรีไทย และการต่อสู้เพื่อเอกราช” โดย ดร.ณัฐพล  ใจจริง  ดร.วาสนา  วงศ์สุรวัฒน์  ดำเนินรายการโดย ดร.ธร ปิติดล    นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้จัดนิทรรศการ เรื่อง “ขบวนการเสรีไทย  วีรกรรมของผู้รับใช้ชาติ”  ณ บริเวณด้านหลังตึกโดม (ด้านสนามฟุตบอล)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเชิญชวนเสรีไทยและทายาท คณาจารย์  นักศึกษา  บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในงานครบรอบ 69 ปี วันสันติภาพไทย ในวัน เวลาดังกล่าว  สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โทร.02-613-3030

 

Facebook Comments