SIPA ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ จัดแข่งเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับเอเชีย The 2015 ACM-ICPC Asia Phuket Regional Programming Contest

เมื่อวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับเอเชีย The 2015 ACM-ICPC Asia Phuket Regional Programming Contest โดยมีทีมจากมหาวิทยาลัยในไทยและในเอเชียส่งทีมเข้าแข่งขันรวม 67 ทีม

โดยการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC เป็นกิจกรรมที่ SIPA ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี เพื่อส่งเสริมทักษะ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ความรู้ด้าน Algorithms ของนิสิต นักศึกษา พร้อมเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศที่มีคุณภาพ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย ตลอดจนเป็นการยกระดับความสามารถ เพื่อไปแข่งในระดับนานาชาติ หรือ World Final ต่อไป

a3

ซึ่งการแข่งขันเมื่อวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แบ่งเป็นทีมจากมหาวิทยาลัยในไทย 38 ทีม อาทิ ม.สงขลานครินทร์, ม.มหิดล, ม.จุฬาลงกรณ์, ม.เกษตรศาสตร์, ม.เชียงใหม่ เป็นต้น และทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วภูมิภาคเอเชียอีก 29 ทีม อาทิ ญี่ปุ่น, จีน, สิงคโปร์, ฮ่องกง, ไต้หวัน, ลาว, เวียดนาม, อินโดนิเซีย เป็นต้น

a2

บรรยากาศการแข่งขัน

และผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีม Shanghai Jiao Tong University จากประเทศจีน สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง อันดับ 2 ตกเป็นของ National Taiwan University จากไต้หวัน และอันดับ 3 เป็นของ Peking University จากจีน ส่วนทีมจากประเทศไทย ทำได้ดีที่สุดในอันดับที่ 13 และ 14 มาจากทีม CUCP Too Much Pain และ CUCP CPU CPCU ทั้งสองจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

a1
ทีม Shanghai Jiao Tong University จากประเทศจีน สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง เครดิตภาพจากแฟนเพจ ACM.ICPC.Thailand

การแข่งขันครั้งนี้ทำให้ได้ทีมตัวแทนระดับภูมิภาค เข้าสู่การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอบชิงชนะเลิศ ACM-ICPC World Final 2015 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 20 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ SIPA จะเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันรอบ World Final นี้ โดยประเทศไทยได้สิทธิ์ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2 ทีม ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

Facebook Comments