ปลุกความเป็นผู้นำในตัว “ภาษาใหม่” ทางรอดองค์กรในยุค Digital Disruption

ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำ SEAC สร้างประกฎการณ์เปลี่ยนโลกธุรกิจ ผ่านรูปแบบ “ภาษาใหม่” ที่จะทำให้องค์กรไทยอยู่รอดได้ในยุค Digital Disruption

The New Language of Leadership งานสัมมนาระดับโลกที่จะให้คนไทยรู้จักกับอาวุธใหม่ในการดำเนินธุรกิจ ร่วมพลิกมุมมองของผู้นำผ่านวิทยามากความรู้อย่าง มิสเตอร์ ไมเคิล เวนทูร่า ผู้ก่อตั้งและซีอีโอบริษัท ซัพ โรซ่า ที่จะมาช่วยเสริมการเข้าใจลักษณะการทำงานของคนในแต่ละเจนเรชั่น และพร้อมจะสร้างทีมที่ผู้คุณภาพในการดำเนินธุรกิจ ด้วยผลงานบทพิสูจน์แห่งความสำเร็จ “New Language” ที่ได้ถูกนำมาใช้สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรชั้นนำ

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารระดับสูง กล่าวว่า SEAV เน้นย้ำและเดินหน้าสร้างแรงกระเพื่อมให้กับประเทศไทยให้ตระหนักถึงความรุนแรงและผลกระทบของโลกในยุค Distrubtion เราต้องการปลุกให้ผู้นำลุกขึ้นมาเปลี่ยนเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่รอดและสามารถต่อกรกับความเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน พร้อมแสวงหาแนวทางให้มันสามารถรั้งตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้อย่างมั่นคง

และนี่จึงเป็นที่มาของงานสัมมนาระดับโลกครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “The New Language of Leadership” โดย SEAC ที่นำเสนอถึงเรื่องรางของ “ภาษาใหม่” ที่จะเข้ามาทลายกำแพงที่กั้นความคิดของผู้นำให้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นภาษาที่แบรนด์ดังระดับฏโลกได้นำมาใช้และเห็นผลอย่างเด่นชัดว่า

“การเข้าใจแบบหยังรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่น” Empathy และรู้จักนำความเข้าใจดังกล่าวมามาใช้ให้ถูกบริบทให้ถูกช่วงเวลา จะนำมาซึ่งความสามารถที่จะมีมุมมองและวิะีการใหม่ ๆ ต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในและนอกองค์กร โดยสะท้อนผ่านนักสร้างแบรนด์ผู้จุดชนวนความสำเร็จทางธุรกิจด้วยภาษาใหม่ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกอย่าง มิสเตอร์ ไมเคิล เวนทูร่า ผู้ก่อตั้งและซีอีโอบริษัท ซับ โรซ่าที่ปรึกษาด้านการสร้างและบริหารแบรนด์ให้กับองค์กระุรกิจชั้นนำของโลก

ทั้งนี้ คณอริญญา เสริมว่า ไมเคิล ถือเป็น The Master of the New Language of Leadership ซึ่งเป็นซีอีโอที่ได้รับรางวัลด้านกลยุทธ์และงานออกแบบ ผู้อยู่เบื้องหลังสำเร็จให้กับองค์กรชั้นนำ โดยภาษาใหม่ ประกอบไปด้วย 2 ทักษะ คือ

Ability to Understand ผู้นำต้องมีทักษะที่จะทำความเข้าใจแบบหยั่งรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่ (ใจเขาใจเรา) อย่างท่องแท้ เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดียิ่งกว่า ซึ่งไมเคิลจะเน้นย้ำในเรื่องของความการเข้าใจที่เข้าถึงความหมายในทุกบริบทที่อยู่รอบด้านขององค์กรทั้งลูกค้า คุ่แข่งทางธุรกิจ และการบริหารงานภายในองค์กร พร้อมทุกบุคคลากรทีมงานทุกคระดับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่ก็ตาม

Abillity to Speak หรือความสามารถที่พูดออกไปได้อย่างแท้จริง หรืออาจกล่าวได้ว่าคือ ความสามารถในการนำข้อมูลที่ได้จากการทำความเข้าใจสื่อออกไปหรือนำมาประยุกต์ใช้ใช้อย่างตอบโจทย์

โดยเมื่อเรามีทักษะของภาษาใหม่ ก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ในมุมใหม่ ๆ นำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ ๆ คำตอบใหม่ ๆ ซึ่งล้านแล้วแต่เป็นหานทางสุ่ความสำเร็จในโลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทั้งสิ้น และที่สำคัญไปกว่านั้น ทักษะนี้เป็นเรื่องที่ผู้นำสามารถเรียนรู้กันได้ ฝึกฝนได้ เพียงแต่ต้องเปิดใจ พร้อมที่จะเรียนรุ้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น

Facebook Comments