บมจ.ทิพยประกันภัย ส่งมอบปฏิทินในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระผนวช

บมจ.ทิพยประกันภัย ส่งมอบปฏิทิน “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระผนวช” ให้กับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบพระบรมฉายาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงพระผนวช ในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ จาก ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย ณ มูลนิธิชัยพัฒนา

Facebook Comments