คสช. สั่ง! ชะลอโครงการประมูล 4G และแจกคูปองทีวีดิจิตอล

คสช.สั่ง กสทช.ชะลอการประมูลคลื่น 1800 900 เมกะเฮิร์ตซ โครงการ USO มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท และ การแจกคูปองกล่องทีวีดิจิตอลแก่ประชาชน ย้ำ เพื่อความโปรงใสและคลายความกังวลแก่ประชาชน

digitalTV

วันนี้ (17 มิ.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขา กสทช. กล่าวว่าตามที่ กสทช.ส่งเแผนการดำเนินโครงการหลัก 4 โครงการใหญ่ คือ

1.การประมูลคลื่นความถี่1800 เมกะเฮิร์ตซ ที่จะเปิดประมูลในช่วงเดือน ส.ค.57 นี้
2.การเปิดประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ ที่มีกำหนดประมูลเดือน ต.ค.-พ.ย.57 นี้
3. โครงการสนับสนุนช่วยเหลือการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลด้วยการแจกคูปองแก่ประชาชน  และ
4.โครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) มูลค่ากว่า2 หมื่นล้านบาท ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ทั้งนี้ กสทช.ได้รับหนังสือตอบกลับจาก คสช.ให้ชะลอการดำเนินโครงการทั้ง 4 โครงการไว้เป็นการชั่วคราวก่อนเพื่อความโปรงใส จนกว่าจะมีการตรวจสอบรายละเอียดทั้ง 4 เรื่องพร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและจัดทำข้อบังคับ ข้อกฏหมายในการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน ให้ได้รับความไว้วางใจและเกิดประโยชน์กับรัฐอย่างเต็มที่คลายความวิตกกังวลสงสัยจากประชาชนให้ได้ จึงจะดำเนินการต่อไปได้ พร้อมกันนี้คสช.และคณะทำงานกฏหมาย จะนำระเบียบในปัจจุบันของ กสทช.มาพิจารณาอย่างเร่งด่วนทันที

นายฐากรกล่าวว่า กสทช.จะนำหนังสือจาก คสช. เสนอที่ประชุมบอร์ด กสทช.ในวันที่18 มิ.ย.57 เพื่อรับทราบรายละเอียดทั้งหมดโดยต่อจากนี้ทั้งบอร์ดกระจายเสียงและบอร์ดโทรคมนาคม จะต้องเสนอแนวทางแก้ไขต่อ คสช.โดยเฉพาะในส่วนของการประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ จะต้องมีการประชุมโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขให้ทันต่อประกาศเยียวยาผู้บริโภคกรณีซิมดับที่ตามกำหนดจะต้องซิมดับในในวันที่15 ก.ย.57 นี้ โดยคาดว่าภายใน 2 สัปดาห์นี้ จะเสนอแนวทางแก้ไขทั้งหมดต่อ คสช.

“ทั้ง 4โครงการ จะต้องชะลอทันที และร่างหลักเกณฑ์ทุกอย่างที่ออกมาก่อนหน้านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นทั้ง 2 คลื่น หรือแม้แต่การกำหนดราคาการแจกคูปอง ในขณะที่การดำเนินการอื่นๆของกสทช.ในการกำกับดูแล และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมยังคงดำเนินการตามปกติ” นายฐากร กล่าว

 

จาก เดลินิวส์

Facebook Comments