unicef เปิดตัวแคมเปญ #โอกาสที่เท่าเทียม เพื่อความเท่าเทียมกันของเด็กทุกคน

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ #โอกาสที่เท่าเทียม หรือ #FightUnfair เรียกร้องให้สังคมไทยหันมาร่วมกันแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน 

โดยแคมเปญดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสื่อให้เห็นถึงการที่สังคมหลงลืมเด็กบางกลุ่มไป เช่น เด็กยากจน เด็กผู้อพยพ หรือเด็กพิการ ซึ่งมักไม่ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ ทั้งๆ ที่พวกเขาต้องได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โภชนาการที่ดี, การเลี้ยงดูที่ดี การศึกษาที่มีคุณภาพ และการยอมรับและการสนับสนุน เมื่อเราดูภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้จบ อาจทำให้เราฉุกคิดได้ว่า เราไม่ควรปล่อยให้เด็กคนไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และหันมาช่วยกันรณรงค์ให้เด็กทุกคนในสังคมมีโอกาสเท่าเทียมกัน

Facebook Comments