Virus Hidden File ไม่ร้ายแรงอย่างที่คิด

หลายท่านคงตกใจเมื่อเปิดแฟลชไดรฟ์แล้วข้อมูลต่างๆ ได้อันตรธานหายไปไหนไม่รู้ และยิ่งจะตกใจมากขึ้นเมื่อข้อมูลนั้นเป็นงานสำคัญ หรือเก็บงานมาตลอดชีวิตในการทำงาน แต่อย่าเพิ่งตกใจครับเพราะมีทางออก อย่างที่เข้าใจกันไวรัสตัวนี้ทำงานแค่ซ่อนไฟล์ไม่ให้เห็นเท่านั้น ดังนั้นเราแค่ใช้คำสั่งง่ายๆ ในการเปิดไฟล์ที่ซ่อนอยู่ออกมา
สำหรับวิธีแก้ไข Virus hidden File เพื่อง่ายต่อความเข้าใจให้ดูตามเป็นข้อๆ ไป
1. เข้าหน้าดอสโดยคลิกที่ปุ่ม Start พิมพ์ cmd
D1
2. จะปรากฏหน้าต่างดอส
D2
3. เช็กว่าแฟลชไดรฟ์ของเราที่เชื่อมต่อเข้ามาเป็นไดร์ฟอะไร โดยดูที่ My computer (ในที่ของเป็น Drive F 🙂
D3
4. กลับมาที่หน้าต่างดอสแล้วพิมพ์คำสั่งเข้าไดร์ฟ F พิมพ์ F: แล้วกด Enter
D4
5. จะทำงานอยู่ในไดร์ฟ F เรียบร้อย
D5
6. พิมพ์คำสั่งเปิดไฟล์ที่ซ่อนไว้ (Hidden) attrib *.* attrib –s –h –a –r /d /s แล้วกดปุ่ม Enter
D6
7. รอโปรแกรมประมวลผล จะสังเกตเคอร์เซอร์กะพริบๆ จนกว่าโปรแกรมจะประมวลผลเสร็จ (ขึ้นอยู่กับความจุของแฟลชไดรฟ์)
D7
8. เมื่อประมวลผลแล้วเสร็จ จะกลับมาทำงานที่ไดร์ฟ F:
D8
9. เปิด Handy drive ข้อห้ามเด็ดขาดคือ ห้ามดับเบิลคลิกที่ไดรฟ์โดยตรง ให้เข้าทางด้านเมนูซ้ายมือ จะปรากฏข้อมูลที่อยู่ในไดรฟ์
D9
10. ลบไฟล์ที่สงสัยว่าเป็นไวรัส ข้อสังเกตคือ ไฟล์แปลกๆ ที่เราไม่ได้ทำขึ้นมา
ท้ายสุดให้คัดลอกไฟล์ออกมา แล้วฟอร์แมตแฟลชไดรฟ์ เพียงเท่านี้ไวรัสที่ซ่อนไฟล์ก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้ว อิอิ…

Facebook Comments