Vivo เปิดศูนย์บริการ Vivo Flagship Service Center ที่ MBK

Vivo ขยายการให้บริการที่มากขึ้นกว่าเดิม ด้วยศูนย์บริการ Vivo Flagship Service Center ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้า MBK พร้อมการให้บริการแบบครบวงจร

สำหรับ Vivo Flagship Service Center ชั้น 4 ศูนย์การค้า MBK เป็นศูนย์บริการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกับรูปแบบครบวงจร ทั้งเป็น Brandshop และ Service ครบจบที่เดียว  โดยการพัฒนาในครั้งนี้ Vivo มุ่งเน้นในเรื่องของการบริการมากขึ้น  ซึ่งได้ขยายศูนย์บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงการบริการมากขึ้นกว่าเดิม โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ภาค  อาทิ กรุงเทพมหานคร , ภาคเหนือ , ภาคกลาง , ภาคตะวันตก , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคตะวันออก และ ภาคใต้  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาคเหนือ มีศูนย์บริการ 4 แห่งด้วยกัน
 • เชียงราย
 • เชียงใหม่
 • ลำปาง
 • พิษณุโลก
ภาคกลาง มีศูนย์บริการ 4 แห่งด้วยกัน
 • กรุงเทพ
 • อยุธยา
 • นครสวรรค์
 • นครปฐม
ภาคตะวันตก มีศูนย์บริการ 1 แห่ง
 • การญจนบุรี
ภาคตะวันออก มีศูนย์บริการ 2 แห่ง
 • ชลบุรี
 • ปราจีนบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศูนย์บริการ 6 แห่ง
 • เลย
 • หนองคาย
 • อุบลราชธานี
 • ขอนแก่น
 • นครราชสีมา
 • บุรีรัมย์
ภาคใต้ มีศูนย์บริการ 5 แห่ง
 • ภูเก็ต
 • หาดใหญ่
 • สุราษฎร์ธานี
 • นครศรีธรรมราช
 • ปัตตานี
กรุงเทพมหานคร มีศูนย์บริการ 7 แห่ง
 • เซ็นทรัลเวสเกต ชั้น 2
 • ศูนย์การค้ามาบุญครอง ชั้น 4
 • สำนักงานใหญ่ พระราม 3
 • เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 2
 • ฟิวเจอร์ปาร์ตรังสิต ชั้น 3
 • ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3
 • เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 2
 • อิมพีเรียมสำโรง ชั้น 4
Facebook Comments