Windows รุ่นเดิมบนพีซี จะมีตัวเลือกอัพเดท Windows 10 ในปี 2016

Microsoft เปิดตัว Windows 10 ตั้งแต่ต้นปี 2015 นับเป็นระบบปฏิบัติการที่มีการปรับปรุง และเติมเต็มหลายฟีเจอร์ให้มีความน่าใช้ เหมาะสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป พร้อมเย้ายวนใจผู้ใช้ Windows 7, 8 และ 8.1 ให้อัพเดทมาใช้ Windows 10 ได้ฟรีภายใน 1 ปี อีกด้วย ซึ่งตัวเลขการใช้ Windows 10 บนอุปกรณ์ทั่วโลกจากการเปิดเผยของ Microsoft เมื่อเร็วๆ นี้ มีมากกว่า 110 ล้านชิ้นแล้วด้วย และแน่นอนว่าแผนการสนับสนุน Windows 10 เพื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในทุกมุมโลกในเชิงรุกยังดำเนินต่อไป

Windows-10-for-pc-650

จากการเปิดเผยของ Terry Myerson หัวหน้าฝ่าย Windows และอุปกรณ์ของ Microsoft เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ในต่างประเทศว่า ในปี 2016 Microsoft ได้จัดเตรียมแผน “recommended update” ในระบบ Windows Update บนคอมพิวเตอร์พีซีที่ใช้ Windows 7, 8 หรือ 8.1 เดิม โดยจะปรากฏเป็นตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง Windows 10 ซึ่งผู้ใช้พีซีจะสามารถเลือกได้เองว่าจะยินดีติดตั้ง Windows 10 หรือไม่

อัพเดท Windows 10 สำหรับพีซี ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2016 จะมีข้อจำกัดอยู่เล็กน้อย นั่นคือ Windows ที่ใช้อยู่เดิมจะต้องเป็นของแท้เท่านั้น ถึงจะสามารถอัพเดทมาใช้ Windows 10 ได้

กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของ Microsoft ที่จะเพิ่มอุปกรณ์ที่ใช้ Windows 10 ให้ได้ 1 พันล้านชิ้น ภายใน 2-3 ปีนี้ แต่การจะบอกให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วโลกให้หันมาใช้ Windows 10 พร้อมกันทั้งหมดไม่ใช่เรื่องง่าย ฉะนั้นการใช้วิธีเพิ่ม “recommended update” ไปกับผู้ใช้ Windows รุ่นเดิม น่าจะเป็นขั้นตอนที่ง่าย เพื่อให้ผู้ใช้พิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเอง ว่าจะเดินสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือไม่ ?

อ้างอิงจาก The Verge

Facebook Comments