สูตรลับแก้ไฟล์ Word พังจนเปิดอ่านได้ภาษาต่างดาว

เคยไหมครับเมื่อเปิดงานขึ้นมาแล้วต้องมาเจอภาษาต่างดาวแบบนี้ มีวิธีแก้ครับมาดูกันเลย
Er
เลือกข้อความทั้งหมดที่เสียหาย (Ctrl+A) ที่แท็บเครื่องมือเลือก แก้ไขข้อความที่เสียหาย คลิก OK จำนวน 2 ครั้งเป็นอันว่าก็จะได้ข้อความกลับคืนมาแล้วจึงแก้ไขข้อความตามต้องการต่อไป
er2

Facebook Comments