Apple อัพเกรดสเปก MacBook ใช้ซีพียู Intel 7th Kaby Lake

ภายในงาน WWDC 2017 นอกจากการเปิดตัว iOS 11 ยังมีการประกาศอัพเกรดสเปกให้กับ MacBook เป็นการปรับมาใช้ซีพียู Intel 7th Gen Kaby Lake

อัพเกรดสเปก MacBook

การอัพเกรดสเปกซีพียูมาใช้ Intel 7th Gen Kaby Lake จะเป็น MacBook Pro ไล่ตั้งแต่รุ่นขนาด 12 นิ้ว ที่ให้ความเร็วถึง 1.4GHz สำหรับ Core i7 สามารถ Turbo Boost ได้สูงสุดถึง 3.6GHz และอัพเกรดแรมได้สูงสุด 16GB

อัพเกรดตัวต่อมา MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว ให้ความเร็ว 3.5GHz สำหรับ Core i7 สามารถ Turbo Boost ได้สูงสุดถึง 4GHz และ MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว ให้ความเร็ว 3.1GHz สำหรับ Core i7 สามารถ Turbo Boost ได้สูงสุดถึง 4.1GHz

นอกจากนี้ทั้งสามรุ่นที่กล่าวมายังได้รับการอัพเกรด SSD ที่ให้ประสิทธิภาพเร็วขึ้นถึง 50% ด้วย

สำหรับ MacBook Air มีการกล่าวถึงเพียงสั้นๆ ว่า ได้อัพเกรดความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 1.8GHz ไม่มีการระบุรายละเอียดใดๆ เพิ่มเติม

ส่วนของราคา

– MacBook เริ่มต้นที่ 1,299 เหรียญสหรัฐ

– MacBook Pro 13 นิ้ว เริ่มต้นที่ 1,499 เหรียญสหรัฐ

– MacBook Pro 13 นิ้ว พร้อม Touch Bar เริ่มต้นที่ 1,799 เหรียญสหรัฐ

– MacBook Pro 15 นิ้ว พร้อม Touch Bar เริ่มต้นที่ 2,399 เหรียญสหรัฐ

Facebook Comments